Stortprijzen per 100 kg

incl. BTW

Sorteerbaar bouw- en sloopafval € 30,00
Residu volumineus/ isolatie € 48,50
Puin ˂ 70 cm €   3,00
Puin > 70 cm €   3,50
Groenafval €   9,00
A/B-hout € 10,00
C-hout € 19,00
Asbesthoudend materiaal € 40,00
Vlak glas €   9,00
Dakleer € 44,00
.

Toeslag autoband

€ 15,00
Toeslag 1-persoons matras € 12,50
Toeslag 2-persoons matras € 20,00

.

Bovenstaande prijzen gelden vanaf 1 maart 2024.

  • Wij hanteren een minimum tarief van €10,00 per storting;
  • Het tarief van de storting wordt berekend aan de hand van in- en uitwegen via onze geijkte weegbrug;
  • De huisregels geldend op het bedrijventerrein dienen opgevolgd te worden;
  • Personeel en materieel van BB Transport en Afvalinzameling en BB Grondwerken hebben voorrang;
  • Betreden van het terrein geschiedt op eigen risico;
  • Voor schade ontstaan bij eventuele assistentie bij het lossen van uw afval geschiedt volledig voor eigen risico;
  • Inname kan door BB Transport op basis van beoordeling geweigerd worden;
  • Asbestverdacht materiaal dient conform onze voorschriften verpakt aangeleverd te worden;
  • De vermelding 'toeslag' op de prijslijst, houdt in dat dit kosten zijn die bovenop de stortkosten doorberekend worden. U betaalt dus naast de stortkosten nog de vermelde toeslag. 
  • Verteerbaar afval (met uitzondering van groenafval) wordt bij BB Transport en Afvalinzameling niet ingenomen.
Bestel hier uw container Bestel hier uw grondstof Contact