Stortprijzen per 100 kg

incl. BTW

Sorteerbaar bouw- en sloopafval € 28,50
Residu volumineus/ isolatie € 45,00
Puin ˂ 70 cm €   2,75
Puin > 70 cm €   3,00
Groenafval €   8,30
A/B-hout € 13,50
C-hout € 19,00
Asbesthoudend materiaal € 40,00
Vlak glas €   9,00
Dakleer € 38,50
.

Toeslag autoband

€ 15,00
Toeslag 1-persoons matras € 12,10
Toeslag 2-persoons matras € 16,94

.

Bovenstaande prijzen gelden vanaf 1 januari 2022.

  • Wij hanteren een minimum tarief van €10,00 per storting;
  • Het tarief van de storting wordt berekend aan de hand van in- en uitwegen via onze geijkte weegbrug;
  • De huisregels geldend op het bedrijventerrein dienen opgevolgd te worden;
  • Personeel en materieel van BB Transport en Afvalinzameling en BB Grondwerken hebben voorrang;
  • Betreden van het terrein geschiedt op eigen risico;
  • Voor schade ontstaan bij eventuele assistentie bij het lossen van uw afval geschiedt volledig voor eigen risico;
  • Inname kan door BB Transport op basis van beoordeling geweigerd worden;
  • Asbestverdacht materiaal dient conform onze voorschriften verpakt aangeleverd te worden;
  • De vermelding 'toeslag' op de prijslijst, houdt in dat dit kosten zijn die bovenop de stortkosten doorberekend worden. U betaalt dus naast de stortkosten nog de vermelde toeslag. 
  • Verteerbaar afval (met uitzondering van groenafval) wordt bij BB Transport en Afvalinzameling niet ingenomen.
Bestel hier uw container Bestel hier uw grondstof Contact