Afvalinzameling

Gemengd materiaal wordt ingenomen voor het BSA-tarief. Gescheiden storten van materialen is mogelijk d.m.v. het doen van tussenwegingen. Aangezien uzelf hierbij het sorteren verricht is dit voordeliger voor uw portemonnee. U kunt bij ons terecht voor het storten van onderstaande soorten afval:

(klik hier voor de prijzen)

Sorteerbaar Bouw- en sloopafval;
Bouw- en sloopafval is een verzamelnaam voor meerdere afvalsoorten door elkaar. U mag puin, hout, gips, vloerbedekking, huisraad, meubelen, metaal, papier, kunststof, karton en plastic door elkaar aanleveren als sorteerbaar bouw- en sloopafval. Asbest en asbestverdacht materiaal dient altijd gescheiden aangeleverd te worden.
A/B-hout;
A/B-hout is onder meer onbehandeld hout, spaanplaat, pallets, deuren, kozijnen, laminaat en geperst hout.


C-hout;
C-hout is een verzamelnaam voor verduurzaamd hout (chemisch behandeld, geïmpregneerd of gewolmaniseerd) zoals bijvoorbeeld bielzen en schuttingen.
Groenafval;
Groenafval is afval dat vrijkomt bij snoei- en onderhoudswerkzaamheden zoals bijvoorbeeld boomstammen, takken, struiken, bomen, coniferen en gras (zonder zoden).

Puin;
Onder puin vallen alle steenhoudende materialen afkomstig van gesloopt metselwerk en betonconstructies. Dit puinafval dient vrij te zijn van andere afvalsoorten, zoals teer, olie of asbest.

onder puin valt oa:
- Schoon (gewapend)betonpuin
- Uitgeharde beton-, specie- en cementresten (niet in zakken)
- Metselwerkpuin
- Kalkzandsteen
- Tegels, klinkers, schoon grind
- Porselein sanitair en aardewerk
- Dakpannen

Hieronder valt niet:
- Gipsblokken, gipsplaten en houtsoorten voorzien van gipsplamuur
- Dakgrind en puin verontreinigd met dakbedekking
- Puinstof vrijkomend bij freeswerk (dit is bouw- en sloopafval) 
- Gasbeton (dit is bouw- en sloopafval) 
- Asfalt
- Cement
- Keramiek

* Aangeboden puin > 0,7 meter moet worden verkleind en wordt daarom tegen een hoger tarief geaccepteerd.

Asbesthoudend / asbestverdacht materiaal;
Asbest en asbestverdacht materiaal kunt u ook bij ons inleveren. Dit dient aangeleverd te worden in de daarvoor speciaal gemaakte zakken, deze zijn bij ons verkrijgbaar. Pakketten die te zwaar zijn om met de hand uitgeladen te worden dienen op dusdanige manier aangeleverd te worden dat deze voor een machine met palletvorken makkelijk bereikbaar zijn.

Ook de verpakkingsmaterialen voor het verpakken van het asbest, zoals asbestzakken zijn bij ons verkrijgbaar. Hier kunt u de voorschriften en materialen vinden.

Grond;
Schone grond is grond die geen afvalstoffen bevatten, zoals grind, stenen, plastic, glas of ander afval.
Vlak glas;
Vlak glas is een verzamelnaam voor meerdere soorten glas die worden gebruikt in bijvoorbeeld de woningbouw. Denk daarbij bijvoorbeeld aan glas uit ramen, kozijnen en deuren.
Dakleer;
Uw overtollige dakleer kunt u ook bij ons inleveren. Let op; als er nog isolatiemateriaal, hout etc. aan het dakleer vastzit, moeten wij dit innemen als bouw- en sloopafval.
Asfaltpuin teerhoudend en niet teerhoudend;
Asfaltpuin is puin dat komt vrij bij het breken, frezen en/of verwijderen van asfaltverhardingen. Het aanwezig zijn van teer wordt door ons met detectiespray vastgesteld. Bij twijfel wordt het ingenomen als teerhoudend asfalt.
Autobanden;
Ook uw oude autobanden eventueel met velg kunt bij ons storten
Papier;
Papier kunt u ook bij ons brengen. Als hier geen andere materialen aan/in zit kunt u dit gratis in onze papiercontainer gooien. Ook karton mag in deze container.

.

Bestel hier uw container Bestel hier uw grondstof Contact